Pestivartiot

Suurin osa leirin tekijäpesteistä pyörii pestivartioissa. Pestivartio tarkoittaa samoajista, vaeltajista tai aikuisista koottua porukkaa, jotka toimivat leirin aikana pesteissä yhdessä. Tavoitteena on, että yksikään vartio ei ole koko leiriä samassa tehtävässä vaan pestit kiertävät leirin aikana.

Samoajien pestivartiot

Samoajat toimivat leirillä pestissä luonnollisissa vartioissa (sama vartio, jossa samoaja suorittaa ohjelmaa lippukunnassaan). Samoajien pestivartion koko on 4-8 henkilöä. Jos vartiosta on lähdössä Kliffalle enemmän kuin 8 henkilöä, he voivat jakautua useampaan vartioon. Jos lippukunnasta on lähdössä alle 4 samoajaa, yhdistäkää samasta leirilippukunnasta sopivan kokoisia vartioita.

Samoajat pääsevät valitsemaan/toivomaan haluamiaan pestejä verkossa ennen leiriä. Valinta/toive tehdään vartioittain. Valintamahdollisuus on auki noin kuukauden huhti-toukokuun vaihteessa ja siitä tiedotetaan tarkemmin leirilippukuntien samoajaluotseja ja pestijohtajia.

Mikäli lippukunnassa on samoajia, jotka ovat jo pestautuneet isompiin pesteihin leirille, he eivät osallistu pestiin oman vartionsa mukana.

Vaeltajien ja aikuisten pestivartiot

Vaeltajat ja aikuiset toimivat 3-5 hengen pestivartioissa. Pestivartiot kootaan leirin puolesta saman alueen osallistujista. Pestivartioille myös arvotaan tehtävät kaikista leirillä olevista tehtävistä.

Vaeltajien ja aikuisten pestivartioissa suoritettavat pestit eivät vaadi mitään osallistumista ennen leiriä.

Vaeltajien ja aikuisten pestivartiot kootaan kesäkuussa, ja tästä tiedotetaan jokaista leirille osallistuvaa, jolla ei ole pestiä, kesäkuun alkupuolella.