Leirilippukunnan pestit

Leirilippukuntaa johtaa leirilippukunnanjohtaja yhdessä pestijohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa. He yhdessä huolehtivat, että jokaisella leiriläisellä on tuttu ja turvallinen koti leirilippukunnassa. Leirilippukunnanjohtaja huolehtii muun muassa leirilippukunnan viestinnästä, leirilippukuntakokouksista, kalustosta, hygienia- ja terveysasioista ja Kliffan markkinoinnista lippukunnissa. Pestijohtaja tietää kunkin samoajan, vaeltajan ja aikuisen pestitilanteen ja auttaa sopivan pestin löytämisessä. Ohjelmajohtaja vastaa leirilippukunnan ohjelmasta. Hän tietää, mitä ohjelmaa leirillä on, kannustaa kaikkia ikäkausia osallistumaan ohjelmatarjontaan ja poimii parhaat palat leirin ohjelmasta lippukunnille.

Ikäkausivastaavat ja luotsit toimivat leiriläisten lähijohtajina osallistuen heidän kanssaan leirin ohjelmaan. He innostavat, tukevat ja kuuntelevat huolia ja murheita. He myös osallistuvat ohjelman toteuttamiseen ohjelmalaaksoissa.

Yksi leirilippukunnan johtajista toimii EA-vastaavana ja huolehtii ensiaputarvikkeista.

Kaikissa muissakin pesteissä toimivat leirilippukunnan johtajat osallistuvat osa-aikaisesti leirilippukunnan arjen toimiin. Tätä koordinoi pestijohtaja. Kliffalla jokaisen johtajan jaksamisesta huolehditaan. Kun leirilippukuntaan on pestattu riittävästi johtajia, vastuu ja velvollisuudet jakautuvat tasaisesti ja kaikki saavat myös hengähtää.

Leirilippukunnan johtaminen on kahdeksan ihmisen 100% pesti. Hyvin toimiva leirilippukunta on yhteistyön tulos! Vastuu leirilippukunnan toiminnasta jakautuu tasaisesti leirilippukunnan johtajiston välillä ja nuoremmista ikäkausista huolehditaan yhdessä. Esimerkiksi myös isompien ikäkausien luotsit osallistuvat pienempien ohjelmalaaksoihin saattajina. Tavoitteena on sujuva leiriarki ja kaikille yhtäläinen mahdollisuus toteuttaa sopivan kokoista pestiä, jossa jää aikaa osallistua myös omaan ohjelmaan.

Tämä vaatii yhteispeliä koko johtajistolta. Yksi tai kaksikaan ihmistä ei yksin huolehdi koko leirilippukunnan nuoremmista ikäkausista vaan saa aktiivista tukea muilta leirilippukunnan johtajilta. Leirilippukunnassa on kahdeksan johtajaa, joiden pestit ovat eri tavoin kuormittavia ja sitovia. Leirilippukunnan johtajiston kannattaa jo hyvissä ajoin ennen leiriä istua alas suunnittelemaan aikatauluja niin, että teillä on riittävästi johtajia ohjaamassa nuorempia ikäkausia, niin ohjelmassa kuin muissakin päivittäisissä toiminnoissa.

Suunnittelun tueksi on tulossa kätevä työkalu, jonka avulla voitte suunnitella leirilippukunnan johtajaresurssien jakautumista, kaikille kuuluvia lepohetkiä ja sitä miten saatte leirilippukunnassa majoittuvat muut johtajat auttamaan arjen askareissa. Kevään aikana tarkentuvat myös muut resurssien jakamiseen vaikuttavat asiat kuten kokousaikataulut ja se kuinka paljon saattajia nuoremmat ikäkaudet tarvitsevat mukaan ohjelmiin.

Kaikki muut leirilippukunnissa majoittuvat johtajat toimivat leirillä muissa pesteissä tai pestivartioissa, mutta heidän velvollisuutenaan on tarvittaessa myös osallistua leirilippukunnan tehtäviin vapaa-ajalla.

Suurin osa leirin tekijäpesteistä pyörii pestivartioissa. Pestivartio tarkoittaa samoajista, vaeltajista tai aikuisista koottua porukkaa, jotka toimivat leirin aikana pesteissä yhdessä. Tavoitteena on, että yksikään vartio ei ole koko leiriä samassa tehtävässä vaan pestit kiertävät leirin aikana. Lue lisää täältä.

Käyttehän myös tarkistamassa, että kaikki leiripestit on merkattu Kuksaan. Kaikki muutokset pesteihin, päivitykset ja lisäykset tehdään projektitoimiston kautta, kliffa2018@partio.fi. Muistakaa, että pesteissä olevien täytyy myös käyvät hyväksymässä pestinsä kuksassa.

Jos teille herää kysymyksiä niin ottakaa rohkeasti yhteyttä kylämestariinne!

Leirilippukunnanjohtaja

Leirilippukunnanjohtajan rooli Kliffalla on palapelin osien liittäminen yhteen. Oli kyse sitten leirilippukunnan vahvuudesta, päiväohjelmasta tai telttakiilojen paikantamisesta leirilippukunnanjohtajalla on näihin vastaus. Johdat leirilippukuntaa yhdessä ohjelma- ja pestijohtajien kanssa pitäen huolta, että jokaisella leiriläisellä on tuttu ja turvallinen koti leirilippukunnassa. Viestit ja markkinoit Kliffaa omassa lippukunnassasi, mutta myös niissä lippukunnissa joiden kanssa muodostatte leirilippukunnan.

Leirilippukunnanjohtajana:

 • Ennen leiriä tiedät mitä tarvikkeita leirilippukunta tarvitsee ja pidät huolta, että tavarat tulevat mukaan. Olet yhteyshenkilönä huollon järjestämiin tavarakuljetuksiin. Pidät huolta että yksi leirilippukunnan johtajistosta ottaa leirilippukunnan EA vastuun (tarvikkeiden päivittäminen EA ohjeiden mukaisesti sekä ensisijainen EA llpk:ssa). Organisoit vanhempainillan leirilippukunnan muiden johtajien avustuksella sekä markkinoit ilmoittautumista yhdessä lippukuntien hallitusten kanssa. Pidät yhteyttä luonnollisiin lippukuntiin mikäli leirilippukunta koostuu useammasta luonnollisesta lippukunnasta.
 • Leirillä huolehdit leirilippukunnan hygienia- ja terveysasioista leirisairaalan ohjeiden mukaisesti sekä järjestelet yhteisohjelmiin siirtymiset turvan ohjeiden mukaisesti
 • Osallistut leirillä kyläkokouksiin ja pidät leirilippukuntakokoukset leirillä ja ennen leiriä. Tukea pestisi hoitamiseen saat kylän lippukuntamestarilta sekä oman leirilippukunnan ohjelma- ja pestijohtajilta.
 • Pidät huolta päiväohjelmasta ja aikatauluista yhdessä ohjelmajohtajan kanssa sekä pidät huolta, että leirilippukunta sitoutuu leirin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
 • Tiedät koko ajan leirilippukunnan vahvuuden, mukaanlukien yhteiskuljetukset leirille ja sieltä pois ja tiedät mikäli joku leiriläisistä poistuu kesken leirin.
 • Leirilippukunnan talous on vastuullasi, mukaanlukien vanhempainillat ja leirihankinnat.
 • Pidät huolen omasta jaksamisestasi – pyydät vapaata kun tarvitset sitä, pääset osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja ehdit vierailla kahviloissa ja leirialueen muissa kolkissa.
 • Leirilippukunnanjohtajana saat leirikokomuksen vailla vertaa. Olet leirilippukunnan sydän, jonka tehtävänä on mahdollistaa jokaiselle osallistujalle turvallinen ja antoisa leirielämys. Pestin aikana opit aikatauluttamaan asioita sekä pääset kehittymään kokonaisuuksien hallitsijana. Pestiä hoidetaan yhdessä oman lippukunnan ja alueen johtajien kanssa, joten pääset varmasti tutustumaan heihin entistä paremmin. Mikäli leirilippukuntaanne tulee ulkomaalaisia partiolaisia pääset toimimaan heidän yhteyshenkilönään ja kehittämään näin kielitaitoasi.
 • Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi viikottaista läsnäoloa. Kliffan toimesta järjestettiin maaliskuussa megaviikonloppu, sekä muutama iltatapaaminen, jonka lisäksi aktiivisia aikoja pestisi hoitamiseen ovat erityisesti leiriläisilmoittautuminen sekä touko-kesäkuussa leirille valmistautuminen.

Pestijohtaja

Pestijohtajan tehtävänä on huolehtia että jokaisella leirilippukuntaan kuuluvalla on omaan ikäkauteen ja ohjelmaan soveltuva pesti. Tarvittaessa pestijohtaja voi auttaa sopivan pestin löytymisessä ennen leiriä. Pestijohtaja tietää milloin samoajat ovat pesteissä ja huolehtii, että jokainen saapuu oikeaan pestiin sovittuna ajankohtana. Samalla pestijohtaja toimii kaikkien pestitekijöiden tukena ja on tarvittaessa yhteydessä pestiesimiehiin. Pestijohtajan tehtävänä on pitää huolta, että jokainen yli 15-vuotias jaksaa omassa pestissään ja saa omasta toiminnastaan palautetta.

Pestijohtajana:

 • Tiedät kaikkien pestitilanteen ja osaat ohjata työkkäriin/pestiin heidät joita ei ole pestattu.
 • Ennen leiriä pidät huolta että kaikki ovat saaneet pestikeskustelun, myös leirilippukunnan ulkopuolisiin pesteihin. Tämän lisäksi varmistat, että jokainen on saanut pestiinsä tarvittavan koulutuksen.
 • Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on pitää huolta kaikkien leirilippukunnassa majoittuvien johtajien jaksamisesta leirillä, myös heidän jotka eivät ole leirilippukunnan omissa pesteissä. Tarvittaessa olet yhteydessä pestiesimiehiin.
 • Pidät huolta leirilippukunnan johtajiston kiittämisestä ja tsemppaamisesta. Ilmiannat kiitettäviä ja keräät ilmiantoja sekä viet kiitoksia eteenpäin.
 • Hallitset muiden osa-alueiden pesteissä olevien osallistumista leirilippukunnan arkeen (syömiset, peseytymiset, nukuttamiset yms.)
 • Kannustat,yhdessä leirilippukunnan ohjelmajohtajan kanssa vaeltajia ja aikuisia osallistumaan leirin aikaisiin koulutuksiin. -Pidät huolen omasta jaksamisestasi – pyydät vapaata kun tarvitset sitä, pääset osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja ehdit vierailla kahviloissa ja leirialueen muissa kolkissa.
 • Pestijohtajana saat kokemuksia aikuisten ja vaeltajien johtamisesta ja ohjaamisesta sekä kehität kykyä siitä koska kaivataan ohjausta ja koska johtamista. Tutustut henkilökohtaisesti jokaiseen yli 15-vuotiaaseen ennen leiriä tai viimeistään leirillä, jonka lisäksi olet mukana tekemässä uudenlaista osallistavaa leirilippukunta-arkea.
 • Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi viikottaista läsnäoloa. Kliffan toimesta järjestettiin maaliskuussa megaviikonloppu, sekä muutama iltatapaaminen, jonka lisäksi aktiivisia aikoja pestisi hoitamiseen ovat erityisesti leiriläisilmoittautuminen sekä touko-kesäkuussa leirille valmistautuminen.

Ohjelmajohtaja

Ohjelmajohtaja vastaa leirilippukunnan ohjelmasta. Hän osaa ohjata aikuisia heille suunnattuun ohjelmaan ja tukee ikäkausivastaavia ja luotseja pesteissään. Ohjelmajohtaja tietää millaista ohjelmaa leirillä on tarjota ja yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa kannustaa leiriläisiä tutustumaan leirin aikatauluttomaan ohjelmatarjontaan. Ohjelmajohtaja tietää milloin leirilippukunnalla on yhteistä ohjelmaa ja milloin leiriläiset ovat missäkin ohjelmassa.

Ohjelmajohtajana:

 • Pidät kiinni aikatauluista sekä tiedät missä ja koska leirilippukunnan pitää seuraavaksi olla. Vastuullasi on myös tiedottaa leirilippukunnan jäsenille mitä tarvikkeita yksilöt ja lippukunta tarvitsevat mukaan.
 • Käyt seuraavan päivän ohjelman läpi etukäteen yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa sekä tuet heitä pesteissään. Ohjaat ikäkausivastaavat ja luotsit omiin leirin aikaisiin tapaamisiin.
 • Mietit yhdessä pestijohtajan kanssa kuka johtaja menee mihinkin päivän aikana.
 • Olet osaltasi viemässä ohjelman helmiä lippukunnan arkeen leirin jälkeen. Leirillä juttelet ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa ohjelmasta ja ylläpidät listausta, jonka avulla ideat saadaan talten leirin jälkeen. – Huolehdit leirilippukunnan toiminnan partionmukaisuudesta
 • Suunnittelet/toteutat leirilippukunnan omaa iltaohjelmaa tai kyläiltaa muiden ohjelmajohtajien kanssa
 • Ennen leiriä tutustut ohjelmalaaksoihin pintapuolisesti sekä varmistat, että leirilippukunnalla on mukana kaikki yhteisesti hankittavat ohjelmatarvikkeet. Tuet ikäkausivastaavia ja luotseja ikäkausien edustajiin tutustumisessa sekä suunnittelet leirilippukuntaidentiteettiä yhdessä leirilippukunnanjohtajan kanssa.
 • Pyydät apua erityisesti oman leirilippukuntasi pestijohtajalta sekä kylän ohjelmamestareilta pestisi hoitamiseen
 • Pidät huolen omasta jaksamisestasi – pyydät vapaata kun tarvitset sitä, pääset osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja ehdit vierailla kahviloissa ja leirialueen muissa kolkissa.
 • Pesti tarjoaa sinulle mahdollisuuden nähdä ja osallistua leirin ohjelmaan kattavasti. Voit kehittää johtamistaitojasi aikuisryhmässä sekä ymmärrystäsi partiokasvatuksesta ja ikäkausien toiminnasta.
 • Osana leirilippukuntatiimiä pääset tekemään pestiäsi lippukunnan tuttujen tyyppien kanssa ja tutustumaan muihin alueen johtajiin.
 • Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi viikottaista läsnäoloa. Kliffan toimesta järjestettiin maaliskuussa megaviikonloppu, sekä muutama iltatapaaminen, jonka lisäksi aktiivisia aikoja pestisi hoitamiseen ovat erityisesti leiriläisilmoittautuminen sekä touko-kesäkuussa leirille valmistautuminen.

Ikäkausivastaavat ja luotsit

Ikäkausivastaavat (sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) ja luotsit (samoajat ja vaeltajat)

 • Olet ikäkautesi lähijohtaja, tuki ja turva uudessa tilanteessa sekä tunnet oman ikäkautesi osallistujat jo ennen leiriä. Olet puhunut lippukunnan ikäkausivastaavan ja kyseisten leiriläisten ryhmänjohtajien kanssa jo ennen leiriä.
 • Järjestät ikäkautesi osallistujille 1-2 ennakko- ja jälkitapaamista leirin ulkopuolella.
 • Pidät huolen että jokaisella ikäkautesi edustajalla on mahdollisuus oppia uutta, ihmetellä ja nauttia leiristä.
 • Tiedät mitä ohjelmaa kyseisellä ikäkaudella on ja huolehdit ikäkauden liikkumisesta leirillä ja ohjelmassa. Olet mukana toteuttamassa ohjelmaa omalle ikäkaudellesi ohjelmalaaksojen asiantuntijoiden avustuksella.
 • Keräät ohjelmajohtajalle ideoita niistä ohjelmista, jotka olivat ikäkautesi edustajien mielestä parhaita, jotta voitte toteuttaa näitä myös omassa lippukunnassa tai alueella.
 • Pyydät apua erityisesti oman leirilippukuntasi ohjelma- ja pestijohtajalta sekä luotseilta pestisi hoitamiseen.
 • Pidät huolen omasta jaksamisestasi – pyydät vapaata kun tarvitset sitä, pääset osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja ehdit vierailla kahviloissa ja leirialueen muissa kolkissa.
 • Pesti tarjoaa sinulle mahdollisuuden nähdä ja osallistua leirin ohjelmaan kattavasti. Voit kehittää ryhmänjohtamistaitojasi uudessa ympäristössä sekä ymmärrystäsi partiokasvatuksesta ja ikäkausien toiminnasta. Osana leirilippukuntatiimiä pääset tekemään pestiäsi lippukunnan tuttujen tyyppien kanssa ja tutustumaan muihin alueen johtajiin.
 • Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi viikottaista läsnäoloa.
 • LUOTSIT: Pestisi on luotsaava, annat vinkkejä, ohjeistat ja innostat ikäkautesi edustajia osallistumaan omaan ohjelmaansa, kuuntelet huolia ja murheita leiriarjessa sekä tuet ikäkautesi leirikokemuksen onnistumista. Lisäksi osallistut ikäkausivastaavien työhön erityisesti ohjelmalaaksoissa, jolloin pääset toteuttamaan ohjelmaa nuoremmille ikäkausille.