Kliffan yhteiset pelisäännöt

Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle osallistujalle iloinen ja sujuva Kliffa. Partioleirillä toimitaan partion arvojen ja ihanteiden mukaisesti. Säännöt koskevat jokaista leirille osallistujaa iästä ja tehtävästä riippumatta. Jokainen Kliffan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

  1. Käytä leirihuivia ja ikäkausitunnistetta koko leirin ajan.
  2. Älä kiusaa! Kliffalla ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista tai syrjintää.
  3. Ui vain sovittuina aikoina karttaan merkityillä uimarannoilla ja aina uimaparin kanssa omalla uintivuorolla.
  4. Tulenteko ja trangioiden käyttö on sallittu vain johtajien luvalla ja valvonnassa, erikseen siihen varatuilla paikoilla.
  5. Kliffa on päihteetön leiri, eivätkä päihteet kuulu suomalaiseen partiokulttuuriin. Alkoholin tai huumausaineiden hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen leirialueella on kielletty ja johtaa osallistujan poistamiseen leirialueelta tämän omalla kustannuksella. Tupakointi on sallittu vain järjestäjän osoittamilla tupakkapaikoilla.
  6. Vältä mekkalointia klo 22-07, jolloin leirialueella nukutaan.
  7. Merkitse tavarasi koko nimelläsi ja lippukunnallasi jo ennen leiriä. Kunnioita toisten ja yhteistä omaisuutta, älä lainaa ilman lupaa. Leirillä olevat puukot ja muut työkalut on kuljetettava omissa suojuksissaan ja niin, etteivät ne aiheuta vaaraa.
  8. Kliffa saa näkyä sosiaalisessa mediassa. Muistetaan kuitenkin hyvät tavat myös siellä: Älä salakuvaa, älä trollaa tai kiusaa. Ohjelmiin osallistuessasi nauti hetkestä ja keskity tekemiseen. Ohjelmissa on luvassa vauhdikastakin tekemistä, jossa on riski kadottaa tai kolhia kännykkä – suojaa se siis huolella tai jätä luuri suosiolla rinkkaasi ohjelmien ajaksi. Öisin kännykätkin lepäävät.

Huolia, murheita tai ongelmia leirillä? Kaikkien osallistujien lähin tuki on oman leirilippukunnan johtajisto. Leirilippukunnan johtajiston tukena toimii kylämestarit, alaleiripäälliköt, sepot ja Kliffan leiritoimikunta. Jos leirin aikana jokin asia huolestuttaa tai painaa mieltäsi, ota asia puheeksi. Yksin ei kannata jäädä murehtimaan.

Osallistujan aiheuttaessa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen tai muille leiriläisille, voidaan täysi-ikäinen osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti. Alaikäisen osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan hänet pois leiriltä. Näin toimimaan myös silloin, jos osallistuja toistuvasti jättää noudattamatta leirin sääntöjä. Osallistumismaksua ei tällöin palauteta.