24h-ohjelmassa tehdään hyvää Evon ympäristölle

Tarpojat ja samoajat viettävät torstain ja perjantain välisen vuorokauden Evon metsissä kyläkilpailun merkeissä. Omalle kylälle kerätään pisteitä ja vartiolle fyffeä, jolla voi ostaa etenemistä ja pärjäämistä edistäviä asioita.

Kaksi ensimmäistä rastia tehdään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Tästä on kiittäminen Joel Heinoa, joka toimii Metsähallituksessa vapaaehtoistyön koordinaattorina ja on myös aktiivinen partiolainen. Hän etsii kohteita ja yhteistyön muotoja, jotka hyödyttävät Evon alueen kehittämistä. Kliffan ohjelmatyöryhmän kanssa mietittiin muotoja, miten yhteistyö tällä leirillä muodostuu. 24h-ohjelman kahdella ensimmäisellä rastilla vartiot kunnostavat taimenpuroa ja korjaavat pitkospuita. Nämä kohteet valikoituivat sopivan työmäärän ja sijainnin perusteella.

Partion perusperiaatteisiin kuuluu luonnossa selviytymisen opettelu ja luonnon kunnioittaminen. Partioihanteissakin mainitaan luonnon rakastaminen ja ympäristön suojeleminen. Tällainen konkreettinen yhteistyö on siis myös mainio luontokasvatuksen muoto. Nuoret ovat merkittävä muutoksen voima. 24-ohjelmaan osallistuu yhteensä 1500 nuorta iältään 12-17-vuotiaita.

Kliffa järjestetään Evon Pitkänniemen kankaan leirialueella, jota käytetään suurleirien järjestämisen. Leirialueen kehitys alkoi Metsähallituksen ja Suomen partiolaisten yhteistyönä vuonna 2009. Koko hanke käynnistyi pääministeri Matti Vanhasen aloitteesta hänen vieraillessaan Tarus -Finnjamboreella vuonna 2004. Leirialue muodostuu piirileirialueesta sekä laajennusalueesta, joka o­n käytössä vain suurleirivuosina. Partiolaisten käyttö keskittyy heinäkuun puolivälin ja elokuun puolivälin väliselle ajalle. Muulloin alue o­n Hämeen Ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja jokamieskäytössä.

Kuva: Janne Seppänen