Partiosanasto

Pestit muodostavat partiojohtajan ohjelman kuten ohjelmalaaksot ja suoritukset sudenpennun, seikkailijan ja tarpojan ohjelman. Pesteissä toimitaan pienissä ryhmissä eli pestivartioissa. Leirin aikana pääsee kokeilemaan muutamaa eri pestiä, minkä johdosta leirikokemuksesta tulee monipuolisempi. Pesti voi olla koko leirin kestävä eli 100% (aikuiset ja vaeltajat) tai osa-aikainen eli 50 % (samoajat ja vaeltajat). Osa-aikaisessa pestissä toimivien leiriläisten leiriajasta toinen puoli kuluu ikäkauden ohjelmassa.

Leirilippukunnan muodostaa yksi tai useampi lippukunta. Leirilippukunnan koko on n. 120 henkeä sisältäen kahdeksan johtajaa. Leirilippukunta on leiriläisen koti leirin ajan. Sieltä löytyvät kaverit, tutut johtajat ja oma nukkumapaikka. Leirin aikana toimitaan ohjelmissa omien leirilippukuntalaisten kanssa.

Kliffalla kylä muodostuu saman alueen lippukunnista. Kyliä on yhteensä 13.

Leirilippukunnassa toimii viisi johtajaa ikäkausivastaavan ja luotsin tehtävissä. Jokaisella ikäkaudella (sudenpentu, seikkailija, tarpoja, samoaja ja vaeltaja) on oma johtaja eli ikäkausivastaava/luotsi. Ikäkausivastaava (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat) on leiriläisen lähin johtaja, tuki ja turva leirin aikana. Ikäkausivastaavat johtavat leiriläiset ohjelmiin. Luotsin tehtävä (samoajat, vaeltajat) on toimia enemmän ohjaajana kuin johtajana, jotta nuoren leirikokemuksesta muodostuisi mahdollisimman mielekäs. Hän tukee ja kuuntelee nuorta.

PäPa on lyhenne Pääkaupunkiseudun partiolaisista. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella toimivien 130 partiolippukunnan muodostama piirijärjestö, jonka tehtävänä on tukea lippukuntien toimintaa muun muassa koulutusta järjestämällä.

Rakennusleirillä leirin yhteiset pisteet rakennetaan: vessat, tiskipaikat, ruokailukatokset, ohjelmapisteet jne. Rakennusleirille voivat osallistua kaikki samoajista ylöspäin. Kliffan rakennusleiri on 19.-22.7.

Purkuleirillä leiri vastaavasti pistetään pakettiin ja rakennusleirillä kasatut rakenteet puretaan. Osallistujat kuten rakennusleirilläkin. Kliffan purkuleiri on 31.7.-3.8. Koko purkuleirille osallistuneille maksetaan 20 € korvaus.

Evp = ei vielä partiolainen. Ei-partiolainen kaverikin voi osallistua mukaan leirille.

Tekijä: Leirillä kaikki yli 15-vuotiaat osallistuvat leirin tekemiseen toimimalla pesteissä.

Perheleiri
Myös pikkulapsiperhe voi osallistua partioleirille! Heitä varten on oma alue eli Snadila. Perheleirin lapset ovat alle partio-ohjelman ikäisiä ja perheen vanhemmista toisella pitää olla 100% pesti tai molemmilla vanhemmilla voi olla 50% pestit. Jos perhe haluaa majoittua leirilippukunnassa, asiasta tulee sopia leirilippukunnan kanssa ennen kuin tekee henkilöilmoittautumisen Kuksaan. Snadilan palvelut ovat tarjolla myös leirilippukunnissa majoittuville perheille.

Yksin lasten kanssa tulevalla vanhemmalla ei tarvitse olla pestiä, mutta sen ottaminen on mahdollista.

Snadila tarjoaa lastenhoitopalvelua pestissä olemisen mahdollistamiseksi, parhaan ja sopivimman palvelun saamiseksi se tulee tilata ennakkoon kevään 2018 aikana.

Evo
Evo on kylä entisen Lammin kunnan alueella Hämeenlinnassa. Sitä ympäröi yksi Etelä-Suomen suurimmista metsäalueista. Evon Pitkänniemen kankaalla on leirialue, joka mahdollistaa suurleirien järjestämisen. Leirialuetta alettiin kehittämään Metsähallituksen ja Suomen partiolaisten yhteistyönä vuonna 2009. Koko hanke lähti käyntiin pääministeri Matti Vanhasen aloitteesta hänen vieraillessaan Tarus-Finnjamboreella vuonna 2004.

Leirialueen muodostuu piirileirialueesta sekä laajennusalueesta, joka o­n käytössä vain suurleirivuosina. Partiolaisten käyttö keskittyy heinäkuun puolivälin ja elokuun puolivälin väliselle ajalle. Muulloin alue o­n Hämeen Ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja jokamieskäytössä.

Alueelle on rakennettu kiinteää leiriä tukevaa infraa, kuten putkia ja rakennelmia.

Suurleiri on kuin pieni kaupunki
Leirillä on tärkeää huolehtia varsinkin käsihygieniasta, etteivät pöpöt pääse leviämään. Hygieniapalveluihin kuuluvat käsienpesupisteet, vessat, suihkut ja saunat.

Leiriläisten ei tarvitse tehdä itse ruokaa. Ruoka tilataan leiriin ulkopuolisilta toimittajilta. Erityisruokavalioista huolehditaan omissa keittiöissä komponenteista, joista kaikille voidaan koota itselle sopiva annos.

Tekevälle saattuu ja partiolaiset ovat kovia puuhamaan kaikkea maan ja taivaan väliltä. Välillä selvitään jesarilla, toisinaan tarvitaan laastaria. Kun laastari ei riitä, eikä oman leirilippukunnan EA-laukun burana, on käytettävissä leirisairaala. Ne, jotka eivät voi kävellä omin jaloin, kuljetetaan ambulanssilla.

Kaikissa isoissa tapahtumissa on keltaliivisiä järjestysmiehiä ja -naisia, niin myös Kliffalla. Turvallisuusosasto huolehtii järjestyksenvalvonnasta ja onpa heillä varmuuden vuoksi oma paloautokin.

Lisäksi Kliffalla on myymälöitä, kahviloita ja toimistopalveluja.

Akela: sudenpentujen johtaja

Sampo: seikkailijaikäkauden aikuinen johtaja

Lauma/vartio: Partiossa toimitaan pienissä, pysyvissä ryhmissä eli laumoissa (sudenpennut) ja vartioissa.

Lisää partiosanastoa löydät PäPan sivuilta.