Leiritoimikunta

Jos sinulla on kysyttävää, ideoita tai toiveita Kliffaan liittyen tai olet kiinnostunut lähtemään mukaan projektiin, ota yhteyttä leirinjohtajiin tai suoraan osa-alueesta vastaavaan johtajaan. Kaikilla leiritoimikuntalaisilla on käytössään etunimi.sukunimi@partio.fi -muotoinen sähköpostiosoite.
Kansainvälisissä asioissa ole yhteydessä kliffa2018international@partio.fi
   

Ville Miettinen

Leirinjohtaja

Joonas Hirn

Leirin varajohtaja

Simo Pynnönen

Projektipäällikkö

Pia Heiskanen

Huoltopalvelujohtaja

Huoltopalveluihin kuuluvat alaisuuteen huollon palvelutuotannossa kuuluvat muonitus ja erityisruokavaliot, logistiikka, leiritoimisto ja leirinaikainen huolto.

Lauri Hålfast

Infrapalvelujohtaja

Leirin infra, turvallisuus, lääkintä ja pelastus, tilanne- ja palvelukeskukset, rakennus ja purkuleirit.

Lina Munsterhjelm

Kasvatusjohtaja

Kasvatukseen kuuluvat alaleirit, kylät, HUBit, sepot, kansainvälisyys, leirin kasvatuksellisuus, Snadila eli perhemuotoinen leiriosallistuminen, koulutusten koordinointi, osaamisen näkyväksi tekeminen sekä pesteissä tukeminen ja varavoima.

Johanna Kalliala

Kokemusjohtaja

Leirin palvelumuotoilu, kokonaisleirikokemuksesta vastaaminen: arkkitehtuuri, kaavoitus, leirituotteet ja kahvilamyynti, brändi.

Mimi Rantanen

Ohjelmajohtaja

Leirin päiväohjelman ja aktiviteettien tuottaminen, yhteisohjelmat kaikille leiriläisille ja tekijöille.

Sara Touhonen

Ohjelmajohtaja

Leirin päiväohjelman ja aktiviteettien tuottaminen, yhteisohjelmat kaikille leiriläisille ja tekijöille.

Joona Kaivosoja

Resurssijohtaja

Resurssin alle kuuluvat talous, tiedonhallinta, hankinta, pestit ja kumppanuudet.

Tiina Varhee

Viestintä- ja markkinointijohtaja (ViMa)

Leirin viestintä, markkinointi, graafinen sisältö, leirikirjeet, nettisivut, somekanavat, kutsuvieraat.